Fokuser på det du kan og liker best!

Det er vanskelig å sette fingeren på det, men riktige støttefunksjoner kan gjøre din jobbhverdag bedre! Saker er under kontroll, ting blir ordnet, arrangement organiseres, tallene er riktige, påminnelser følges opp: Du puster lettere, og skuldrene senkes. La oss utføre de tingene som tar bort ditt fokus fra det viktigste!


 

Kontortids mål

Vi skal bidra til mer profesjonell og effektiv drift; bedre fokus på kjernevirksomhet, økt lønnsomhet og skalerbare systemer; og vi skal øke sjansen for at andre lykkes.

Kundegrupper

Oppstartsbedrifter Gründere er engasjerte, motiverte, hardtarbeidende og faglig dyktige. Men mange har begrenset erfaring som bedriftseiere, bedriftsledere eller arbeidsgivere. Flere opplever de administrative, formelle og økonomiske sidene ved virksomheten som kompliserte og kjedelige, og at det tar bort fokus fra kjernevirksomheten. Samtidig kvier de seg ofte for å ansette administrativt personell, både på grunn av økte personalkostnader, og fordi de ikke har forutsetninger for å rekruttere riktig kompetanse. Ofte ender det med at de utsetter eller forsømmer det ”vanskelige” administrative arbeidet. Kontortid AS skal ta på seg oppgavene som kundens egen administrative leder ville ha utført, uten at kunden selv trenger å ansette.

Vekstbedrifter Bedrifter som opplever stek vekst, har hektiske dager, og derfor er det lite tid til å rekruttere noen til å hjelpe seg på kontoret. Vi kan hjelpe til med avlastning til dere kan ansette noen permanent, og vi kan hjelpe til i ansettelsesprosessen. Vår erfaring gir oss en glimrende innsikt i hva dere bør se etter i kandidater. For å fortsette veksten i bedriften, er det viktig at det administrative ikke blir en flaskehals!

Internasjonale selskaper uten egen administrasjon i Norge Har dere salgs- eller tekniskpersonell i Norge, men ikke egen administrasjon, så trenger dere kanskje noen som kan sørge for etterlevelse (compliance), korrespondanse og henvendelser . I tillegg vil det være en fordel med nasjonal kunnskap, og kjennskap til den forretningskultur som er spesifikk for Norge.

Konsern med behov for fleksibel administrativ avlastning i særlig hektiske perioder, eller ved sykdom/ferie internt. Større administrasjoner vil nesten alltid ha noen som er borte i forbindelse med reiser, kurs, ferie eller sykdom. Bruk oss til å løse oppgavene i stedet for å ansette en ny, eller å gi travle kollegaer enda mer å gjøre.

Kvalitetssikring, profesjonalisering og skreddersydde avtaler

Alle ansatte kvalitetssikres, og de skal være høyt motiverte, engasjerte, dyktige og pålitelige representanter for selskapet. Etter mange års erfaring med bedriftsledelse og administrasjon vet vi hva som kreves, og hva som kjennetegner en god administrativ medarbeider!

Trenger du en daglig leder, en klassisk sekretær som passer på deg og din drift, eller bare en deltidshjelp til enkelt papirarbeid? Leveranse skreddersys hver enkelt kundes behov, og det er lett å foreta endringer i avtalen.