Privacy policy


Personvern

Du eier dine data

All informasjon om kunder behandles konfidensielt, og ingen kundedata vil utleveres uten kundens samtykke. Du kan når som helst be om en kopi av dine data, eller be om at samtlige data slettes.