Administrative tjenester

Kontorarbeid

Skanning, dokumentbehandling, arkivering, registrering og punching. Møtebooking, arrangement og representasjon. Korrespondanse og postbehandling.

Økonomi

Fakturabehandling, regnskapsarbeid, lønn, reiseregninger, offentlige skjema og rapportering.


HR

 
Personalarbeid, inkludert arbeidsavtaler, timelister og ferie.

AA-register, oppfølging av sykemeldte, pensjon og forsikring.

 

 


Rådgivning

 

Korrektur, språkvask og oversetting.

Strategi, markedsføring, forhandling, avtaler, partner/leverandør.

 

 


Gjennom partnernettverk: regnskapsførsel, revisjon, webdesign, sentralbord, HMS